Kalite Politikamız

FİRMAMIZ: SEYHAN LTD.ŞTİ :

- Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
- Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
- Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
- ISO 22000 ve ISO 9001:2015 standardına uygun olarak çalışmak, sürekli uygunluk için sistemi gözden geçirmeyi,
- Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
- Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
- Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
- En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
- Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
- İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve
- İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
Kalite Politikası olarak belirlemiştir.
GENEL MÜDÜR