Kalite Politikamız

SEYHAN GIDA olarak;

Üretimi gerçekleştirirken:
• Müşteri ve tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, standartlara uyun KALİTELİ ve GÜVENLİ ürünler sağlamayı, ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği ve ISO 9001:2015 Yönetim Sistemleri politikalarında yer alan hedef ve yönetim taahhütlerini tüm çalışanların katılımı ile ulaşmayı;
• Faaliyetlerinde standartlardan sapmayı belirlemek yerine önceden görerek önlemeyi; temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, hatalara zamanında ve sistemli müdahale etmek suretiyle, bir daha tekrar etmemesi için her kademede düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmasını;
• Çalışan salığı iş güvenliği tehlikeleri ile ilgili yükümlü olduğu yasal mevzuata ve diğer şartlara üst düzeyde uyarak, emniyetli bir iş ortamı sağlamayı, sürekli iyileştirme ile riskleri azaltarak sağlık bozulmaları ve yaralanmaları önlemeyi gelişimci bir anlayış ile tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı sağlamayı,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kurumsal bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik unsurları açısından korunmasını, bu sistemin gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi , riskleri sistematik bir şekilde yönetmeyi, tüm yasal mevzuata ve sözleşmelere uymayı, ISO 22000: 2018 ve ISO 9001:2015 standardına uygun olarak çalışmak, sürekli kalite ve gıda güvenliğine uygunluk için sistemi gözden geçirmeyi,
Gıda Güvenliği Kültürünün benimsenmesi ve sürekliliğini ,
Bilgi Güvenliği farkındalığı sağlamayı ve bu sayede güvenlik olaylarından doğabilecek her türlü gelir ve fırsat kaybını en aza indirerek kurumun itibarını ve güvenilirliğini korumayı,
Doğal kaynak tüketimini azaltıcı önlemleri ve kirlenmenin önlenmesi ilkesi ile çevreyi koruyarak gerekenleri tespit ederek uygulamayı, Herhangi bir salgın hastalık durumunda gerekli aksiyon , talimat ve tedbirleri almayı,
Yukarıdaki tüm amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgilerin ve gerekli tüm kaynakların bulunabilir olmasını sağlamayı taahhüt ederiz.